P R O G R A M  Z A  B E O G R A D

 

 1. Besplatan prevoz za sve u Beogradu.
 2. Povećanje turističkog potencijala Grada Beograda.
 3. Unapređenje rada Centra za socijalni rad.
 4. Posebna stimulacija za zaposlene u Centrima za socijalni rad, kroz novčanu stimulaciju na osnovu Odluke Grada Beograda.
 5. Izgradnja novog, modernog objekta Centra za socijalni rad, predlog da to bude na Tošinom Bunaru, gde bi objedinili sve Centre po opštinama na jednom mestu, kako bi rad istog bio efikasniji i centralizovan.
 6. Uređenje ulaza koji su stari uz saradnju Grada Beograda i stanara, gde bi deo platio Grad, a deo stanari.
 7. Postavljanje solarnih panela na zgradama gde postoji mogućnost za tako nešto, kako bi se proizvedena struja koristila kao zajednička struja.
 8. Uređenje svih zelenih površina, prvenstveno šuma, koje treba da predstavljaju posebnu oazu i mesto okupljanja za beg iz grada.
 9. Uređivanje jezera Pariguz u Resniku, koje je blizu centru Beograda.
 10. Problem parkiranja rešavati kroz podzemne garaže, koje bi bile formirane ispod parkića koji imaju nisko rastinje i koje bi pokušale da reše problem parkiranja u Beogradu.
 11. Uklanjanje grafita na mestima na kojima nije dozvoljeno njihovo pisanje putem najsavremenijih uređaja kojima bi se zaštitile fasade od oštećenja prilikom uklanjanja.
 12. Odvoženje kabastog otpada makar dva puta nedeljno.
 13. Odnošenje smeća samo noću, u periodu od 22 časa do 7 časova ujutru.
 14. Posebni podsticaji i siguran plasman poljoprivrednih proizvoda za proizvođače sa teritorije grada Beograda.
 15. Unaprediti sadašnje stanje Beovoza i nabaviti nove lokomotive i vagone kako bi Beovoz bio u još većoj funkciji nego što je to sada slučaj.
 16. Uvesti noćne linije Beovoza do prigradskih naselja, kako bi mladi mogli da se sigurno i bezbedno vrate kući.
 17. Uvesti besplatan internet na svim javnim površinama gde postoji takva mogućnost.
 18. Poseban program stimulacije i zapošljavanja mladih, uključujući mlade koji se bave novijim “nepriznatim” profesijama, među koje spadaju i infulenseri.
 19. Umesto dosadašnjih sportskih programa po opštinama, organizovati sportske aktivnosti za decu koje bi bile besplatne, a nosilac projekta bi bio Grad Beograd. U to spadaju škole najpopularnijih sportova kod nas – fudbala i košarke, a tu su svakako i ostali sportovi, shodno programima koji odobri Gradski sekretarijat nadležan za poslove sporta.
 20. Rekonstrukcija zapuštenih košarkaških i fudbalskih terena na teritoriji grada Beograda.
 21. Programi posete muzejima koji bi bili besplatni za sve, uz programe koji bi bili posebno pripremljeni za različita starosna doba.
 22. Posebni programi animacije za decu i odrasle u velikim gradskim parkovima, naročito u parkovima Kalemegdan, Košutnjak, Ušće, Topčiderski park i Gradski park u Zemunu.
 23. Otvoreni bioskop, besplatan i dostupan svima. Do sada samo sporadično organizovani, ovakvi bioskopi bi sada trebalo da budu organizovani tokom proleća, leta i jeseni (kada vremenske prilike dozvole), na određenom mestu prema dogovoru i proceni u jednom od parkova.
 24. Poseban program i dodatna stimulacija od strane Grada Beograda za taksiste, kako bi imali mogućnost za kupovinu električnih vozila i kako bi kroz par godina svi prešli na električne automobile.
 25. Postavljanje punjača za električna vozila duž ključnih saobraćajnica u gradu Beogradu.
 26. Posebni programi samozapošljavanja samohranih majki, koji bi doveli do toga da Grad Beograd dotira dodatna sredstva, a program bi se širio na nivo Republike Srbije.
 27. Posebni programi pomoći porodicama sa troje i više dece koji bi doveo do toga da grad Beograd na izvestan način stimuliše natalitet za porodice sa troje i više dece. Jedan od primera – 50% registracije auta da snosi grad Beograd.
 28. Kante za mali otpad postaviti svuda po gradu, gde god je to moguće, kako bi bile iste i uvek dostupne, što bi itekako pomoglo da Beograd bude čistiji.
 29. Unaprediti inspekcijski nadzor u svim oblastima od značaja za grad Beograd i njegove građane.
 30. Unapređenje rada Belih i ostvarivanja svrhe njihovog postojanja.
 31. Formiranje pešačkih zona gde god je to moguće, tako da se ne ugrozi saobraćaj ni na jedan način.
 32. Aplikacija za parkiranje koja će rešiti određene probleme prilikom parkiranja i koja će sama da nalazi slobodna parking mesta i omogućiti korisniku da ne luta i ne kruži, već da ide direktno na parking mesto.
 33. Posebna mesta i boksevi za čuvanje kućnih ljubimaca.
 34. Organizacija različitih vrsta koncerata, pre svega na otvorenom, kako bi kultura kroz muziku bila dostupna svim građanima Beograda.
 35. Izvršiti popis i procenu imovine grada Beograda i svih 17 gradskih opština.
 1. Smanjiti porez na imovinu za domaćinstva u Beogradu. Uvesti neoporezivi deo na primarno prebivalište svih porodica. Ovom merom će se porez na imovinu za prvi stan smanjiti, a smatramo da bi porez na drugi i treći stan trebalo da bude veći, na četvrti i peti još veći, dok na šesti i sedmi i dalje još dodatno uvećan.
 2. Ukinuti lokalne takse za influensere, porodična privredna društva i za mlade koji prvi put pokreću sopstveni posao.
 3. Formirati Fond za investicije Grada Beograda, što bi značilo da bi mladima iz IT i drugih oblasti bila dostupna sredstva po povoljnim uslovima, kako bi mogli da realizuju svoje ideje.
 4. Plaćanje grejanja po potrošenoj toplotnoj energiji. Omogućiti jednostavno priključenje i skidanje sa centralnog grejanja.
 5. Uvođenje obaveze velikim tržnim centrima da odvoje posebne prostorije za dečije igraonice, kako bi deca imala adekvatan sadržaj, a igraonice bi morale da budu besplatne.