Sport za svu našu decu znači da umesto dosadašnjih programa po opštinama treba organizovati sportske aktivnosti za decu koje bi bile besplatne, a nosilac projekta bi bio Grad Beograd. Ovde se, pre svega, misli na škole najpopularnijih sportova – fudbala i košarke, a tu su svakako i ostali sportovi shodno programima koji odobri Gradski sekretarijat nadležan za te poslove.

Ritam grada će omogućiti i onima koji nemaju novca da plaćaju skupe treninge, da iskažu svoje talente i možda jednog dana postanu profesionalni sportisti i naravno, brane reprezentativne boje Srbije. U zdravom telu zdrav duh! – dobro je poznata krilatica i veliki putokaz kako mlade generacije treba da se umno i fizički razvijaju.

Koraci koje bi trebalo sprovesti radi realizacije projekta:

 • Dostupnost školskih sportskih programa
 • Besplatne škole sporta
 • Sportski kampovi i radionice:
 • Inkluzivni pristup
 • Promocija sportskih vrednosti
 • Saradnja sa lokalnom zajednicom

Shodno tome veoma je važna i Rekonstrukcija zapuštenih košarkaških i fudbalskih terena na teritoriji grada Beograda, koji će postati oaze sporta i zabave za svu omladinu Beograda. Ovakvom rekonstrukcijom zapuštenih košarkaških i fudbalskih terena u gradu od velikog je značaja za poboljšanje sportske infrastrukture, promociju zdravog načina života i stvaranje dodatnih prostora za rekreativne aktivnosti stanovnika.

Sam proces rekonstrukcije bi trebalo da obuhvata nekoliko faza:

 • Procena stanja terena
 • Planiranje rekonstrukcije
 • Angažovanje gradskih opština
 • Finansiranje rekonstrukcije
 • Izvođenje radova
 • Promocija korišćenja terena
 • Održavanje terena
 • Programi podrške