U vremenu kada su ljudi prinuđeni da rade više poslova da bi obezbedili egzostenciju, programi samozapošljavanja posebno su važni za samohrane roditelje bez obrazovanja.

Cilj Ritma grada je da svaki čovek u našoj prestonici dostojno živi. Jedan od načina da dobar deo ugroženih ljudi zaradi parče hleba jesu i veliki javni radovi gde bi posao naglo na hiljade ljudi. 

Ritam grada želi da novac iz gradskog budžeta ode tim ugroženim kategorijama, a ne bahatim i alavim investitorima. 

Programi samozapošljavanja za samohrane majke mogu biti izuzetno korisni za podršku ovoj ciljnoj grupi i doprineti njihovom ekonomskom osnaživanju. 

Realizacija ovakvog programa bi obuhvatala:

  • Obuka i edukacija
  • Finansijska podrška
  • Umrežavanje odnosno povezivanje i podrška
  • Pristup resursima
  • Promocija i podrška na tržištu
  • Prilagođeni programi podrške
  • Poslovni inkubatori

Kroz ove programe, samohrane majke bi mogle da dobiju podršku i resurse potrebne za uspešno samozapošljavanje, što bi im omogućilo da obezbede stabilan prihod za sebe i svoju porodicu. 

Takođe, podršku programima samozapošljavanja za samohrane majke, grad Beograd može doprineti njihovom ekonomskom osnaživanju, smanjenju siromaštva i povećanju socijalne inkluzije.

Dodatno, programi podrške porodicama sa troje i više dece mogu biti od ključnog značaja za podsticanje nataliteta i podršku roditeljstvu. 

Konkretne mere kako bi grad Beograd mogao da podrži ove porodice:

  • Subvencije za automobile
  • Poreske olakšice
  • Subvencije za stanovanje

  Kroz ove programe podrške, Grad Beograd može da stimuliše natalitet i pruži podršku porodicama sa troje i više dece, što bi moglo imati pozitivan uticaj na demografsku situaciju i socijalnu koheziju u gradu.