Internet kao civilazacijsko dostignuće ne treba da bude dostupan samo privilegovanima. Reč je, dakle, o egzistencijalnoj potrebi, jer mnogi poslovi zavise isključivo od dostupnosti Interneta. “Ritam grada” će se zalagati da Internet bude masovno dostupan – Internet za sve. Treba , dakle, uvesti besplatan internet na svim javnim površinama gde postoji takva mogućnost, što će privući i turiste jer dobar i kvalitetan Internet je magnet kako za “turističke nomade” tako i za one koje sebe svrstavaju u masovne turiste.

Ta vrsta investicije nije velika, a benefiti su višestruko korisni, kako za Beograđane, tako i za njihove goste.

Internet je, dakle, prozor u svet, alat bez kog savremeni čovek teško može da živi i radi slobodno.

Ritam grada je to prepoznao i jedan od prvih zadataka posle preuzimanja vlasti u Beogradu biće široko dostupan internet na svim javnim površinama.

Uvođenje besplatnog interneta na javnim površinama može imati mnoge koristi i doprineti inkluziji i povezanosti građana, kroz:

  • Pristup informacijama
  • Edukaciju
  • Povezanost
  • Ekonomski razvoj
  • Razvoj turizma
  • Demokratizaciju pristupa informacijama