Unapređenje rada Centra za socijalni rad može biti ključno za pružanje efikasnije podrške zajednici i pojedincima u potrebi. Evo nekoliko predloga o tome kako se to može postići:

  • Poboljšanje infrastrukture i resursa
  • Obuka osoblja
  • Poboljšanje komunikacije sa zajednicom društveno ugroženim zajednicama kojima su potrebni razni vidovi pomoći.
  • Integracija sa drugim institucijama
  • Evaluacija i praćenje rezultata efikasnosti rada Centra 
  • Pristup digitalnim alatima
  • Podrška za inovacije

Moderan način života doneo je, nažalost, brojne probleme sa kojima se suočavaju porodice, što često rezultira razvodima, nasiljem u porodici i zanemarivanjem dece. Zbog toga je teret tih društvenih poremećaja pao na Centre za socijalni rad i njihove zaposlene, koji obavljaju veoma zahtevan i odgovoran posao.

Ritam grada smatra da je veoma važno da kroz razne vidove i oblike finansijskog, kadrovskog i tehničkog osnaživanje pomoći rad tih ustanova koje su ključne za prevenciju društvenih anomalija, koje najčešće kreću iz porodice, kao nukleusa društva. Stoga za ove službe i njihove zaposlene treba opredeliti dodatna sredstva iz gradske kase, koja će garantovati  nesmetan rad Centara i biti stimulativni za zaposlene.

Shodno tome, treba pomoći i izgradnju objekta Centra za socijalni rad. 

Centar za socijalni rad grada Beograda zaslužuje novu zgradu. Ona je potrebna kako bi se pojedini od pobrojanih procesa ubrzali, kako bi saradnja između kolega bila bolja i kako bi ceo proces bio brži i jednostavniji. 

Sve na jednom mestu bi uticalo na efikasnost na rada, jer bi se pojedinačni lokalni, tačnije opštinski Centri za socijalan rad delom preselili u ovu zgradu. 

Sa tim u vezi, predlažemo da nova zgrada bude na Tošinom Bunaru, gde je sada Centar za socijalni rad Novi Beograd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment