Malo je evropskih metropola koje u svojoj neposrednoj blizini, na nekoliko desetina kilometara od najužeg centra grada imaju vodeni biser – jezero.

Uređivanje jezera Pariguz, jezera u Resniku, koje je najbliže centru Beograda, predstavlja jedan od najvažnihih zadataka, jer će se na taj način očuvati biljni i životinjski svet, koji je trenutno ugrožen nekontrolisanim bacanjem otpada u i oko jezera. 

Ritam grada smatra da je to nedopustivo i da odmah treba da reaguju sve gradske službe da se zaustavi devastiranje jezera, a u drugoj fazi da se uredi šetalište, osvetle staze i osmisle sadržaji kako za najmlađe, tako i za odrasle. 

Kada se dobar deo sveta suočava sa sušom i oskudicom vode, buduće gradske vlasti, predvođene Ritmom grada, treba  da sačuvaju od zagađenja i devastacije sve vodene površine. Beograd, koji je na ušću Save i Dunava, obiluje vodenim površinama, ali to je samo obaveza i zadatak više da gradske vlasti odgovorno postupaju i upravljaju vodenim resursima.