Ritam grada će omogućiti svim Beograđanima, bez obzira na muzički ukus, da besplatno posećuju javne koncete čiji će pokrovitelj biti grad Beograd. Reč je, naravno, o domaćim, regionalnim pa i svetskim zvezdama koje su rado viđeni gosti u Beogradu.

Organizacija različitih vrsta koncerata, pre svega na otvorenom, može biti izuzetno korisna inicijativa za promociju kulture, umetnosti i zabave među građanima Beograda. 

Radi realizacije ovog projekta potrebno je da se naprave sledeći koraci kako bi se program dogodio: 

  • Dizajniranje programa
  • Izbor lokacija za događaj
  • Tehnička podrška
  • Bezbednost i logistika
  • Promocija događaja
  • Podrška talentima
  • Evaluacija i unapređenje

Organizacija različitih vrsta koncerata na otvorenom u Beogradu može doprineti stvaranju prijatnog i živahnog gradskog ambijenta, promociji kulture i umetnosti, kao i povezivanju građana kroz zajedničko uživanje u muzici. 

Takođe, na ovaj način ćemo pružiti pomoć i priliku za promociju mladim talentima i na taj način ćemo pozitivno uticati na njihov dalji razvoj i napredak u karijeri.