Dok jedni smatraju da  urbana  kultura  grafita  oslikava duh pojedinih delova naše prestonice, jezički i arhitektonski čistunci ukazuju da ne treba na svakom mestu pisati smislene ili besmislene poruke, a pogotovo oslikavati portrete lokalnih urbanih junaka. 

Naime, na tek obnovljenim novim fasadama, posebno na starim zaštičenim zgradama, jeres je bilo šta pisati. 

Zbog toga Ritam grada ukazuje da mesto za grafite treba odrediti, na primer u napuštenim industijskim zonama, koje ionako odišu socrealističkom arhitekturom. 

Dakle, jedan od ciljeva je uklanjanje grafita na mestima na kojima  nije dozvoljeno njihovo pisanje putem najsavremenijih uređaja kojima bi se zaštitile fasade od oštećenja prilikom uklanjanja.

Uklanjanje grafita sa fasada na mestima gde nije dozvoljeno pisanje može biti izazovan zadatak, ali postoje savremene tehnike i uređaji koji olakšavaju ovaj proces, a istovremeno štite fasade od oštećenja. Evo nekoliko saveta i tehnika koje se mogu koristiti

  • Toplotni uređaji za uklanjanje grafita
  • Visokopritisni vodeni mlazovi
  • Hemijska sredstva za uklanjanje grafita
  • Parni čistači
  • Zaštitne membrane

Sve u svemu, ulični umetnici bi imali mesto na  kojem bi prenosili svoju umetničku maštu, a istovremeno umiveni, zaštićeni objekti ne bi bili naruženi svakavim krivopisom i porukama koje nisu u skladu sa duhom i vremenom kada su ti objekti sagrađeni.