Oni koji su preduzimljivi, spremni da rizikuju i okušaju se u privatnom poslu zaslužuju pomoć Grada, jer samo dva posto populacije ima u sebi talenat, želju i energiju za privatnom inicijativom.  

Ukidanje gradskih taksi za određene grupe, poput influensera, porodičnih privrednih društava i mladih koji prvi put pokreću sopstveni posao, može biti korak ka olakšanju poslovnog okruženja i podršci razvoju preduzetništva u Beogradu. 

Realizacijom ovog projekta stiču se razni benefiti koji se ogledaju u sledećem:

  • Podsticanje preduzetništva
  • Smanjenje administrativnih troškova
  • Podsticanje kreativnosti i inovacija
  • Povećanje konkurentnosti
  • Promocija ekonomske inkluzije

Da bi se sprovela ova inicijativa, potrebno je izvršiti analizu budžeta grada Beograda kako bi se utvrdilo kako bi se gubitak prihoda od taksi mogao nadoknaditi. Svakako deo budžeta bi se nadoknadio kroz aktivniji pristup inspekcijskih službi. Takođe, povećanje prihoda od poreza na imovinu kroz proporcionalno oporezivanje dovešće do toga da se ova „rupa u budžetu” Grada Beograda popuni.