Poseban program i dodatna stimulacija od strane grada Beograda za taksi udruženja, kako bi kupili električna vozila, te kako bi kroz par godina svi prešli na električne automobile. Podsticanje taksi udruženja i vozača da pređu na električna vozila doprineo bi čistijem vazduhu, smanjenju zagađenja na ulicama Beograda, posebno u danima bez vetra i unapređenju ekološke svesti u gradu.

Ritam grada će insistirati da se u najužem gradskom jezgru voze električna vozla, a da se dizelašima I benzincima ograniči vožnja i parkiranje u užem centru grada. Sa druge strane postavljanje punjača za električna vozila duž najvažnijih saobraćajnica u Beogradu, ključna je infrastrukturna investicija koja će omogućiti smanjenje zagađenja I čistiji vazduh za Beograđane.

Kroz program subvencije za kupovinu električnih automobila vršimo dodatnu stimulaciju od strane grada Beograda kako bi se podržala tranzicija taksi vozila na električna:

 • Subvencije za kupovinu električnih vozila
 • Oslobađanje od poreza i taksi
 • Besplatna ili jeftina punjenja
 • Obuka i edukacija
 • Promocija održive mobilnosti
 • Sertifikacija za ekološke taksiste
 • Saradnja sa proizvođačima vozila
 • Izrada dugoročne strategije

Koraci za realizaciju projekta postavljanja punjača za električna vozila duž najvažnijih saobraćajnica su:

 • Identifikacija lokacija
 • Raznovrsnost punjača
 • Povezivanje sa mrežom
 • Bezbednost i osvetljenje
 • Označavanje parking mesta
 • Edukacija i promocija
 • Partnerstva sa privatnim sektorom
 • Redovno održavanje

Implementacija ovih mera može doprineti stvaranju održivog i efikasnog sistema punjenja za električna vozila duž ključnih saobraćajnica u gradu Beogradu, što će olakšati korišćenje električnih vozila i promovisati održivu mobilnost u gradu.