Ritam grada će brinuti o ljudima koji se aktivno bave proizvodnjom hrane na teritoriji Beograda kroz posebne podsticaje i siguran plasman poljoprivrednih proizvoda za proizvođače sa teritorije grada Beograda. 

Veoma je važno da ljudi budu stimulisani da svoje organske i druge proizvode iznesu na beogradske pijace i na taj način učine bolju i raznovrsniju ponudu voća, povrća i drugih poljoprivrednih proizvoda.

Ritam grada će posebno voditi računa o onim poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom zdrave organske hrane, koja je kako na svetskim, tako i na našim pijacama sve traženija. 

Ritam grada insistira da na našim trpezama dominira hrana proizvedena u okolini Beograda, pod kontrolisanim uslovima koji garantuju da jedemo zdravo voće, povrće i druge proizvode.

Podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Beograda može biti od ključnog značaja za podršku lokalnih poljoprivrednika, razvoj ruralnih područja i unapređenje kvaliteta i raznovrsnosti poljoprivrednih proizvoda.

  • Finansijska podrška
  •  Edukacija i savetovanje
  • Pristup tržištima
  • Sertifikacija kvaliteta
  • Infrastrukturne investicije
  • Podsticaj organske proizvodnje
  • Zaštita od nepogoda i bolesti
  • Promocija gradskih (beogradskih) brendova