Digitalna revolucija omogućava da svi, pa i vozači, dobiju pravovremenu i tačnu informaciju onda kada im je potrebna.

Implementacija aplikacije za parkiranje koja bi omogućila korisnicima da lakše pronađu slobodna parking mesta i smanje vreme potrebno za traženje parkinga mogla bi biti izuzetno korisna i potrebna građanima Beograda. 

Na ovaj način, prvenstveno građani ne bi gubili  vreme na kruženje, već bi svoje mesto mogli da zauzmu i pre kretanja ka mestu parkiranja.

Proces uvođenja aplikacija bi izgledao ovako:

  • Analiza realnih potreba
  • Razvoj aplikacije
  • Integracija sa postojećim sistemima
  • Promocija i edukacija
  • Informacije o cenama i dostupnosti
  • Korisnička podrška

Implementacija aplikacije za parkiranje sa naprednim funkcijama bi mogla značajno olakšati proces parkiranja u Beogradu, smanjiti gužve i optimizovati korišćenje postojećih parking mesta.