Uhvati ritam

Prijavi se za kontrolora u izbornom procesu i sačuvaj svaki glas svojih sugrađana i komšija.

Budi deo svog grada!

Sada je vreme da zajedno damo glas za budućnost našeg grada. Grupa građana Ritam Grada predstavlja sve nas – ljude koji žele da Beograd postane još bolje mesto za život. Naša vizija je jednostavna: želimo da stvorimo grad koji je pravedan, održiv i pun mogućnosti za svakoga.

Konkretni programi

Ritam Grada ne nudi samo prazna obećanja, već konkretno predlaže mere koje će poboljšati svakodnevni život građana. Njihov program obuhvata širok spektar tema, od javnog prevoza i infrastrukture do podrške porodicama i mladima.

Inovativni Pristupi

Sa predlozima poput besplatnog prevoza, solarnih panela na zgradama i aplikacije za parking, Ritam Grada pokazuje inovativan pristup rešavanju urbanističkih izazova.

Socijalna osetljivost

Posebna pažnja je posvećena socijalnim pitanjima, kao što su unapređenje rada Centara za socijalni rad, podrška samohranim majkama i porodicama sa više dece, što pokazuje njihovu posvećenost pravednom društvu.

Održivost i zaštita životne sredine

Kroz predloge poput uređenja zelenih površina, uvođenja električnih vozila i odvajanja otpada, Ritam Grada pokazuje posvećenost očuvanju životne sredine i održivosti.

Kulturni i sportski razvoj:

Naš program obuhvata i podršku kulturi i sportu kroz besplatne posete muzejima, organizovanje sportskih aktivnosti za decu i animaciju u gradskim parkovima.

Transparentnost i efikasnost

Ritam Grada predstavlja grupu koja će sprovoditi svoje planove transparentno i efikasno, garantujući da će uložiti napore da Beograd postane grad koji služi svim svojim građanima.