U svetskim metropolama strogi centar je odavno primenjivan u pešačku zonu. Naravno komunalne službe imaju pristup svakom kutku tih gradova, tako da sve besprekorno funkcioniše od donošenja smeća preko snabdevanja, do pružanja medicinske pomoći.

Formiranje pešačkih zona u gradu Beogradu ima za cilj poboljšanje kvaliteta života građana, promociju zdravijeg načina života i očuvanje životne sredine. 

Da bi se realizovao program potrebno je preduzeti sledeće stvari:

  • Analiza postojećih zona:
  • Konsultacije sa gradskim opštinama
  • Dizajniranje bezbednih i atraktivnih pešačkih zona
  • Alternativa za saobraćaj/ Regulisanje saobraćaja
  • Promocija javnog prevoza i biciklizma
  • Praćenje i evaluacija

Formiranje pešačkih zona u Beogradu može doprineti stvaranju prijatnijeg i bezbednijeg okruženja za građane, podstaknuti aktivni način života i doprineti očuvanju javnih prostora. Na ovaj način Beograd bi išao u korak sa svetom gde se pokušava, pogotovo u velikim metropolama, stvaranje većeg broja pešačkih zona, čime se građani stimulišu na aktivniji život.