Mnogi lokali nisu bas naklonjeni našim kućnim ljubimcima , pa smo često prinuđeni da ih ostavimo na čuvanje kod komšija prijatelja, rođaka… Ritam grada ima rešenje i za ovaj problem.

Uvođenje posebnih mesta i bokseva za čuvanje kućnih ljubimaca u Beogradu može biti korisna inicijativa za olakšanje vlasnicima ljubimaca i unapređenje kvaliteta njihovog života.

Prvenstveno je potrebno uraditi sledeće:

  • Identifikacija lokacija
  • Dizajniranje infrastrukture
  • Pravilnici i propisi
  • Edukacija vlasnika ljubimaca
  • Održavanje i upravljanje
  • Promocija i podsticaji

Uvođenje posebnih mesta i bokseva za čuvanje kućnih ljubimaca u grad Beogradu može doprineti stvaranju prijatnijeg i sigurnijeg okruženja za vlasnike ljubimaca i njihove ljubimce, kao i za celokupnu zajednicu. Ovim ćemo svakako dobiti na higijeni, a sa druge strane zadovoljićemo potrebe vlasnika kućnih ljubimaca i njihovih ljubimaca.