Grupa Građana ”1 od 5 miliona – Beogradski front” smatra da je uvođenje bele boje za taksi vozila na Beogradskim ulicama najmanje bitno pitanje.

Smatramo da je mnogo važnije pitanje prelaska na električna vozila nego boja istog.

Ističemo da nismo protivnici unificiranja, ni u kom pogledu, ali sprega Vesić – Šapić mora da bude svesna da prioritet treba da nam bude zaštita životne sredine i zdraviji vazduh za sve Beograđanke i Beograđane.

U vezi sa napred navedenim naš Program ”Ritam grada” nudi rešenja. Mi predlažemo da se prvo taksistima ponude dodatne subvencije od strane Grada Beograda za prelazak na električna vozila i da im se omogući lako snabdevanje energijom, pa ćemo lako, kada učinimo dosta za zaštitu životne sredine, dogovoriti se o boji taksi vozila.

Očuvanje životne sredine mora da bude najvažniji segment odgovornog ponašanja, a prilikom demonstracije istog potrebno je da krenemo od prioriteta.

Takođe, važna je i činjenica da bivšem gradonačelniku i predsedniku privremenog organa grada Beograda, Aleksandru Šapiću, nije dovoljno važna životna sredina, te ga pozivamo da pročita naš Program ”Ritam grada” koji nudi mnoga praktična za bolji život Beograđanki i Beograđana.