Grupa građana ”1 od 5 miliona – Beogradski front” podržava zahtev Sindikata ”Pravda”, ”Sloga” i ”Centar” Gradskog saobraćajnog preduzeća, kojim se traži od bivšeg gradonačelnika i sadašnjeg predsednika Privremenog organa grada Beograda, Aleksandra Šapića i v. d. sekretara za javni prevoz Radovana Kremića, da hitno i bez ikakvog odlaganja obustave projekat javno – privatnog partnerstva kojim se Gradskom saobraćajnom preduzeću oduzima 31 linija na potezima 100 i 700.

Zaključkom Privremenog organa data je saglasnost Gradskom sekretarijatu za javni prevoz da sprovede postupak izbora privatnog partnera. Na ovaj način GSP bi radio sa 133 vozila manje.

U vezi sa napred navedenim, Grupa građana ”1 od 5 miliona – Beogradski front” zahteva da se postupak obustavi, da se kompletno obustavi urušavanje Gradskog saobraćajnog preduzeća i poručuje predsedniku Privremenog organa i bivšem gradonačelniku i vršiocu dužnosti sekretara za javni prevoz da je rešenje svih njihovih problema u Programu Grupe građana za Beograd.

”Ritam grada” nudi rešenje problema i nadamo se da će ova dvojica bivših funkcionera pročitati naš program.